Bàn làm việc

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD015

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1800 x D900 x H750 Xuất...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD014

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2800 x D2400 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD013

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2320 x D2680 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD012

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1600 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD011

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2400 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD010

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1800 x D900 x H750 Xuất...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD009

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1200 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD008

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2400 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD007

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1800 x D900 x H750 Xuất...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD006

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2320 x D2680 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD005

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2400 x D1200 x H750 ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1800 x D1600 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD003

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1600 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD002

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1200 x D600 x H750  ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD001

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1400 x D600 x H750  ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OD002

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Ống chân tam giác, tiết diện 60x60mm. Mặt bàn cốt gỗ công...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ TV1212

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Ống chân hình vuông, tiết diện 60x60mm. Mặt bàn cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ RH1206

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Ống chân hình vuông, tiết diện 60x60mm. Mặt bàn cốt gỗ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OD008

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung bàn sắt sơn tĩnh điện. Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ RV1212

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Ống chân tam giác, tiết diện 60x60mm. Mặt bàn cốt gỗ công...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ RV1818

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Ống chân vuông, tiết diện 50x50mm. Mặt bàn cốt gỗ công...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OD007

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Sản phẩm sử dụng giá đỡ mặt bàn mang lại phong cách hiện đại và rất tiện dụng khi tháo lắp. Cạnh bàn...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ 1400H

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề mặt...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ CHE1406

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Sản phẩm phủ Melamine (MFC) nhập khẩu. Mặt bàn sử dụng chất liệu MFC dày 25mm, chân bàn sử dụng MFC dày 18mm....
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ 1800H

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Mặt bàn gỗ công nghiệp phủ Laminate, chân gỗ Vinyl Hàn Quốc. Bàn chính đi kèm tủ phụ và hộc...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ 1800L

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề mặt...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OD019

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung bàn sắt sơn tĩnh điện. Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OD020

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung bàn sắt sơn tĩnh điện. Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng...
Mua hàng