Ghế ăn

Ghế ăn

Ghế ăn

GHẾ ĂN GỖ 01

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 01   Chất liệu : Khung gỗ óc chó, đệm ngồi veneer   Kích thước (mm) : R530 x S500 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 02

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 02   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu da : Da PU   Kích thước (mm) : R530 x S600 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 03

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 03   Chất liệu : Khung gỗ óc chó, đệm tựa gỗ veneer   Kích thước (mm) : R460 x S500 x H820   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 04

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 04   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu da : Da Pu   Kích thước (mm) : R460 x S500 x H820   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 05

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 05   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu da : Da PU   Kích thước (mm) : R520 x S480 x H730   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 06

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 06   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu da : Da PU   Kích thước (mm) : R560 x S490 x H730   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 07

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 07   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu da : Da PU   Kích thước (mm) : R520 x S520 x H870   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 08

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 08   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu da : Da PU   Kích thước (mm) : R520 x S520 x H870   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 09

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 09   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu  : Da PU   Kích thước (mm) : R460 x S500 x H820   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 10

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 10   Chất liệu khung : Gỗ óc chó   Chất liệu da : Da PU   Kích thước (mm) : R420 x S470 x H1000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 11

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 11   Chất liệu khung : Gỗ sồi tự nhiên, sơn PU   Chất liệu da : Da PU Hàn Quốc   Kích thước (mm) : R550 x S520 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN GỖ 12

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn gỗ 12   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên ghép thanh   Chất liệu da : Da PU    Kích thước (mm) : R440 x S460 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA MARY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Mary   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R440 x S520 x H920   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA DIVA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Diva   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R460 x S580 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA LILLY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Lilly   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R460 x S580 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA MARILYN

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Marilyn   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R440 x S550 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA MILA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Mila   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung gỗ óc chó hoặc gỗ sồi   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R470 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA JOLLY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Jolly   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung gỗ óc chó hoặc gỗ sồi   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R510 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA MONICA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Monica   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung gỗ óc chó hoặc gỗ sồi   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R560 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA FLORA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Flora   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung gỗ óc chó   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R540 x S540 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA POLLY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Polly   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung lim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R500 x S580 x...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA ROSA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Rosa   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R450 x S520 x H970   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN ITALIA JULY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn July   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R460 x S585 x H940   Giá :...
Mua hàng

GHẾ ĂN CHAERIE

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế ăn Cherie   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Khung kim loại   Thương hiệu : Compar   Kích thước (mm) : R450 x S540 x...
Mua hàng