Ghế làm việc

Ghế làm việc

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC023

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung kim loại vô cùng chắc chắn. Đệm tựa bọc da cao cấp bền bỉ với thời gian. Ghế có cần hơi điêu...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC026

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung kim loại vô cùng chắc chắn. Đệm tựa bọc da cao cấp bền bỉ với thời gian. Ghế có cần hơi điêu...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC028

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung bằng kim loại chắc chắn. Đệm tựa bọc da cao cấp. Ghế có cần hơi điêu chỉnh độ cao thấp tùy...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC027

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bằng hợp kim chắc chắn. Đệm và tựa êm ái với mút bọc da PU cao cấp. Lưng ghế chia múi...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC025

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế kim loại. Đệm ghế êm ái với mút và da PU. Lưng và tay ghế ốp nhôm tạo...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC005

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và da PU. Tay nhựa có thể...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC006

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và da PU. Tay nhựa có thể...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC1048

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và da PU. Ghế có cần hơi...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC032

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm: Khung nhựa cứng cao cấp, chân ghế hợp kim chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và vải bọc, lưng tựa lưới tạo...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC029

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung nhựa cứng cao cấp, chân ghế hợp kim chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và da PU, lưng tựa chia múi...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn. Tay ghế ốp gỗ. Đệm ghế êm ái với mút và da PU. Ghế...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC001

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng hợp kim chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và da PU. Ghế có cần hơi điều...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC041

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và da PU. Ghế có cần hơi...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC008

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng nhựa cứng cáp. Đệm tựa ghế êm ái với mút và da PU. Ghế có cần...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC007

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và da PU, tay nhựa cứng...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC1201

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô cùng chắc chắn. Đệm ghế êm ái với mút và da PU, tay...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC035

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn. Đệm ngồi và lưng tựa làm bằng lưới, êm ái,...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC1004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn. Đệm mút bọc nỉ và lưng tựa làm bằng lưới êm...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC042

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox vô cùng chắc chắn. Đệm mút bọc nỉ và lưng tựa làm...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC021

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox chắc chắn, tay ghế bằng nhựa. Đệm mút bọc nỉ và lưng tựa làm...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC105

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung, tay và chân ghế bằng nhựa cứng chắc chắn. Đệm mút và lưng tựa làm bằng lưới, êm ái,...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC1017

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox, tay nhựa. Đệm mút bọc nỉ và lưng tựa làm bằng lưới, êm...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC1024

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox, tay nhựa. Đệm tựa mút bọc nỉ đem lại cảm giác êm ái,...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC102

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng nhựa cứng. Đệm tựa mút bọc nỉ đem lại cảm giác êm ái, thoải mái khi sử...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC002

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox. Đệm tựa mút bọc da PU đem lại cảm giác êm ái, thoải mái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC003

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox. Đệm tựa mút bọc da PU đem lại cảm giác êm ái, thoải mái...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC010

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng thép mạ inox, tay nhựa. Đệm tựa mút bọc da PU đem lại cảm giác êm ái, thoải...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC012

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân ghế bằng nhựa. Đệm tựa mút bọc da PU đem lại cảm giác êm ái, thoải mái khi sử dụng....
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC014

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung, tay và chân ghế bằng nhựa. Đệm mút bọc nỉ đem lại cảm giác êm ái, lưng tựa lưới thoáng...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - MÃ OC015

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung chân ghế bằng thép mạ inox, tay nhựa có thể điều chỉnh độ cao. Đệm mút bọc da PU đem lại cảm giác...
Mua hàng