Phòng họp, hội trường

Phòng họp, hội trường

Phòng họp, hội trường

BÀN HỌP K2412

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp K2412   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer   Chất liệu chân : Chân sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D2400 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN HỌP RH12412

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp RH12412   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D2400 x R1200x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM11820

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM11820   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D1820 x R920 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM12400H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM12400H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D2400 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM13600C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM13600C   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D3600 x R1500 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM12600H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM12600H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D2600 x R1400 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM14900H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM14900H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D4900 x R1900 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM1600H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM1600H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D6000 x R2000 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM1060H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM1060H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : Φ1000 x...
Mua hàng

BÀN HỌP OV1810

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp OV1810   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1800 x R1000 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104M

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 104M   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1002C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1002C   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R670 x S660 x H1000   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 104.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104B.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 104B.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1050

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1050   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S500 x H900   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1166   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S720 x H980   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1166A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S720 x H980   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1197   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S620 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1197A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S620 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 108

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 108   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R650 x S650 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1020   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R470 x S570 x H950   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1019

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1019   Chất liệu  : Vải lưới   Chất liệu chân : Chân sắt sơn   Kích thước (mm) : R550 x S570 x H920   Giá :...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG 502537

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường 502537   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải lưới 3D   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG 502544

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường 502544   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải lưới 3D   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG 532544

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường 532544   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải lưới 3D   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG 532537

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường 532537   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải lưới 3D   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG 713629

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường 713629   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải lưới 3D   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG CS01T

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường CS01T   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải lưới 3D   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG 713628

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường 713628   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải lưới 3D   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG PT19

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường PT19   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải lưới 3D   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước...
Mua hàng

GHẾ HỘI TRƯỜNG TC03

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế hội trường TC03   Chất liệu  : Đệm mút đúc bọc vải nỉ   Chất liệu chân : Thép sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) :...
Mua hàng