Ghế họp

GHẾ CHÂN QUỲ OMC012

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế ốp da, kiểu dáng ghế chân quỳ....
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104M

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế ốp da, kiểu dáng ghế chân quỳ....
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104B.1

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế ốp da, kiểu dáng ghế chân quỳ....
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC003

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế ốp gỗ, kiểu dáng ghế chân quỳ....
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1002C

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế bằng nhựa cứng, kiểu dáng ghế...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC010

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế ốp da, kiểu dáng ghế chân quỳ....
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế ốp nhựa, kiểu dáng ghế chân...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế ốp nhựa, kiểu dáng ghế chân...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197A

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế ốp gỗ, kiểu dáng ghế chân...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 108

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế bọc da, kiểu dáng ghế chân...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1020

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với mút và da PU, tay ghế bằng nhựa cứng, kiểu dáng ghế...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1019

Liên hệ

Ocean And Equipment Furniture Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng sắt sơn PU. Đệm êm ái với mút và nỉ, lưng ghế bằng lưới tạo độ thoáng mát, tay nhựa...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ - MÃ OMC009

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox. Đệm và tựa êm ái với da PU và lưới, tay ghế ốp da, kiểu dáng ghế chân quỳ....
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC011

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng thép mạ inox. Đệm ghế và lưng bằng lưới tạo độ thoáng mát, kiểu dáng ghế chân quỳ....
Mua hàng

GHẾ CHÂN TĨNH MÃ 104

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng gỗ tự nhiên sơn PU. Đệm ghế và lưng bằng mút bọc da PU. Màu sắc và thiết kế phù...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng thép mạ inox. Đệm ghế bằng mút bọc nỉ. Lưng ghế bằng lưới tạo độ thoáng. Tay nhựa cứng. Màu...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC006

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox, đệm mút bọc nỉ, lưng ghế lưới tạo độ thoáng, tay nhựa cứng. Màu sắc và thiết kế...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ OMC007

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung thép mạ inox, đệm tựa mút bọc da PU, tay ốp da. Màu sắc và thiết kế trẻ trung phù hợp với không...
Mua hàng

GHẾ CHÂN TĨNH OMC002

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung ghế bằng gỗ tự nhiên sơn PU. Đệm và lưng ghế bằng mút bọc da thật. Màu sắc và thiết kế phù...
Mua hàng