Bộ sưu tập Novel - Malaysia

Bộ sưu tập Novel - Malaysia

GIƯỜNG NGỦ - MÃ BRS.H1043.KB

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, được xử lý với công nghệ cao, đầu và thân giường bọc nỉ nhung tuyết. Giường sử...
Mua hàng

GIƯỜNG NGỦ - MÃ BRS.H1041.KB

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, được xử lý với công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Đầu và...
Mua hàng

GIƯỜNG NGỦ - MÃ BRS.H1062

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, đầu và thân giường bọc nỉ. Phần đầu giường được ốp thêm da PU trang trí. Giường...
Mua hàng

GIƯỜNG NGỦ - MÃ BRS.H1053.KB

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, đầu và thân giường bọc da TPU có họa tiết hoa văn trang trí. Giường sử dụng dát phản...
Mua hàng

GIƯỜNG NGỦ - MÃ BRS.H1025.KB

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, đầu và thân giường bọc da TPU có họa tiết hoa văn trang trí kết hợp nẹp inox....
Mua hàng

GIƯỜNG NGỦ - MÃ BRS.T1004.KB

Liên hệ

Novel - Malaysia  Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, hoàn thiện bề mặt sơn PU cao cấp. Chân giường con tiện nhựa ABS. Giường sử dụng dát...
Mua hàng

GIƯỜNG NGỦ - MÃ BRS.T1003

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, đầu và thân giường đệm mút bọc nỉ nhung tuyết hoàn thiện. Giường sử dụng dát...
Mua hàng

BỘ TỦ THẤP, GƯƠNG - MÃ BRS.H1041.DS

Liên hệ

Novel - Malaysia                    Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, bề mặt phủ sơn PU...
Mua hàng

TAB - MÃ BRS.T1003.ST

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn...
Mua hàng

TAB - MÃ BRS.T1004.ST

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn...
Mua hàng

TAB CARDIFF - MÃ BRS.H1025.ST

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn...
Mua hàng

TAB GLASGOW - MÃ BRS.H1053.ST

Liên hệ

Novel - Malaysia  Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ...
Mua hàng

TAB MAJESTIC - MÃ BRS.H1041.ST

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn...
Mua hàng

TAB BELLAGIO - MÃ BRS.H1043.ST

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn...
Mua hàng

BỘ TỦ THẤP, GƯƠNG BRS.H1043.DS

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn PU...
Mua hàng

BỘ TỦ THẤP, GƯƠNG - MÃ BRS.T1003.DS

Liên hệ

Novel - Malaysia                      Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có...
Mua hàng

BỘ TỦ THẤP, GƯƠNG - MÃ BRS.H1053.DS

Liên hệ

Novel - Malaysia                    Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng...
Mua hàng

BỘ TỦ THẤP, GƯƠNG - MÃ BRS.H1025.DS

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn PU...
Mua hàng

BỘ TỦ THẤP, GƯƠNG - MÃ BRS.H1062.DS

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn PU...
Mua hàng

BỘ TỦ THẤP, GƯƠNG - MÃ BRS.T1004.DS

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn PU...
Mua hàng

TAB - MÃ BRS.H1062.ST

Liên hệ

Novel - Malaysia     Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề...
Mua hàng

TỦ ÁO - MÃ BRS.H1041.D6

Liên hệ

Novel - Malaysia                        Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp, bề mặt phủ sơn PU cao cấp. Chân tủ...
Mua hàng

TỦ ÁO - MÃ BRS.H1053.D6

Liên hệ

Novel - Malaysia               Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong...
Mua hàng

TỦ ÁO - MÃ BRS.H1025.D6

Liên hệ

Novel - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ sơn PU...
Mua hàng

TỦ CABIN - MÃ BRS.H1043.CC

Liên hệ

Novel Collection - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ...
Mua hàng

TỦ CABIN - MÃ BRS.H1025.CC

Liên hệ

Novel Collection - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu bề mặt gỗ công nghiệp, hoàn thiện sơn cao cấp, kết hợp nhựa TPU, chân nhựa ABS. Tủ có hệ thống 5...
Mua hàng

TỦ CABIN - MÃ BRS.T1003.CC

Liên hệ

Novel Collection - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ...
Mua hàng

TỦ CABIN - MÃ BRS.H1053.CC

Liên hệ

Novel Collection - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt...
Mua hàng

TỦ CABIN - MÃ BRS.H1041.CC

Liên hệ

Novel Collection - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp phủ sơn PU cao cấp, chân kim loại chắc chắn. Tủ có hệ thống 5 ngăn kéo, thuận tện...
Mua hàng

TỦ CABIN - MÃ BRS.T1004.CC

Liên hệ

Novel Collection - Malaysia Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao có khả năng chống cong vênh co ngót, bề mặt phủ...
Mua hàng