Bàn họp

BÀN HỌP K2412

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp K2412   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer   Chất liệu chân : Chân sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D2400 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN HỌP RH12412

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp RH12412   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D2400 x R1200x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM11820

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM11820   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D1820 x R920 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM12400H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM12400H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D2400 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM13600C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM13600C   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D3600 x R1500 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM12600H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM12600H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D2600 x R1400 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM14900H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM14900H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D4900 x R1900 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM1600H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM1600H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D6000 x R2000 x...
Mua hàng

BÀN HỌP CM1060H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp CM1060H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : Φ1000 x...
Mua hàng

BÀN HỌP OV1810

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn họp OV1810   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1800 x R1000 x...
Mua hàng