Bàn họp

BÀN HỌP OMD02TK

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề...
Mua hàng

BÀN HỌP CM1600H

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót....
Mua hàng

BÀN HỌP TK1

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ...
Mua hàng

BÀN HỌP CM14900H

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề...
Mua hàng

BÀN HỌP K2412

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng kim loại vô cùng chắc chắn. Mặt bàn chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử...
Mua hàng

BÀN HỌP CM13600C

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề...
Mua hàng

BÀN HỌP CM12600H

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề...
Mua hàng

BÀN HỌP CM12400H

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề...
Mua hàng

BÀN HỌP RH12412

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao,...
Mua hàng

BÀN HỌP TH12412

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao,...
Mua hàng

BÀN HỌP CM11820

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề mặt...
Mua hàng

BÀN HỌP CM1060H

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề mặt...
Mua hàng

BÀN HỌP OMD003

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chân bàn bằng thép mạ inox. Chất liệu cốt gỗ MDF được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong...
Mua hàng

BÀN HỌP 2538

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Kích thước (mm):  W3800 x D1600 x H780  Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ MDF được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống...
Mua hàng

BÀN HỌP 3348

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ MDF được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề mặt hoàn...
Mua hàng

BÀN HỌP 3150

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ MDF được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề mặt hoàn...
Mua hàng

BÀN HỌP 2660

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ MDF được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề mặt hoàn thiện...
Mua hàng

BÀN HỌP 3660

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment  Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ MDF được xử lý bởi công nghệ cao, có khả năng chống cong vênh co ngót. Bề mặt hoàn...
Mua hàng