Phòng khách

Phòng khách

BỘ SOFA ITALIA - BEVERLY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa Italia Beverly   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm)  V3                   ...
Mua hàng

SOFA VĂNG ITALIA - GLORIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa Italia Gloria   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm)  V3                     ...
Mua hàng

BỘ SOFA ITALIA - YVETTE

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa Italia Yvette   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm)  V2.5                 ...
Mua hàng

SOFA VĂNG ITALIA - AXELLE

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa văng Italia - Axelle   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm)                   ...
Mua hàng

SOFA VĂNG ITALIA - GAIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa văng Italia - Gaia   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm)   : W2200 x D930 x H960   Màu...
Mua hàng

SOFA GÓC ITALIA - BEVERLY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc Italia Beverly   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm)   : W3480 x D2820 x H950   Màu...
Mua hàng

SOFA GÓC ITALIA - MALIKA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc Italia - Malika   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da tật 100%   Kích thước (mm)                   ...
Mua hàng

BỘ SOFA ITALIA - AUDREY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa Italia Audrey   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm)  : Xem chi tiết   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

BỘ SOFA ITALIA - TIFFANY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa Italia Tiffany   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm) V2.5                 ...
Mua hàng

SOFA VĂNG ITALIA - MARTINE

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa văng Italia - Martine   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm)                   ...
Mua hàng

SOFA GÓC ITALIA - PUFFY

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc Italia - Puffy   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm)                   ...
Mua hàng

SOFA VĂNG ITALIA - CANDICE

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa văng Italia - Candice   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm)                   ...
Mua hàng

SOFA GÓC MALAYSIA - SFM062

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc Malaysia SFM062   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm)                     ...
Mua hàng

BỘ SOFA MALAYSIA SFM027

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa Malaysia SFM027   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm)  V3                   ...
Mua hàng

SOFA GÓC MALAYSIA - SFM005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc SFM005   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm) : W2800 x 2250 x H440/940   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

SOFA GÓC MALAYSIA - SFM015

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc SFM015   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm) : W2680xD1710xH430/940   Màu sắc : Màu xanh...
Mua hàng

SOFA VĂNG MALAYSIA - SFM070

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa văng SFM070   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%.    Kích thước (mm) : W2750 x D1000 x H900   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

SOFA GÓC MALAYSIA - SFM034

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc SFM034   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm) : W2750 x D1630 x H450/900   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

SOFA GÓC MALAYSIA - SFM038

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc SFM038   Chất liệu  : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm) : W2470 x D1550 x H440/900   Màu sắc :...
Mua hàng

SOFA VĂNG MALAYSIA - SFM025.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa văng SFM025.1   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%    Kích thước (mm) : W2790 x D1110 x H450/900   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

SOFA VĂNG MALAYSIA - SFM022.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa văng SFM022.5   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm) : W2940 x D940 x H419/876   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

BỘ SOFA MALAYSIA - SFM021

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa SFM021   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm) V2,5                     ...
Mua hàng

BỘ SOFA MALAYSIA SFM022

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa Malaysia SFM022   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm) V2,5                 ...
Mua hàng

SOFA GÓC MALAYSIA - SFM010

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa góc SFM010   Chất liệu : Khung gỗ tự nhiên, da thật 100%   Kích thước (mm) : W2970 x D1760 x H450/930   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ SFV005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa gỗ óc chó SFV005   Chất liệu : Khung gỗ óc chó tự nhiên, đệm tựa bọc da cao cấp   Kích thước (mm)  V3 ...
Mua hàng

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ SFV001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa gỗ óc chó SFV001   Chất liệu : Khung gỗ óc chó tự nhiên, đệm tựa bọc da.   Kích thước (mm) V3   ...
Mua hàng

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ SFV006

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ sofa gỗ óc chó SFV006   Chất liệu : Khung gỗ óc chó tự nhiên, đệm tựa bọc da   Kích thước (mm)   : W3000 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT053

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TT053   Chất liệu : Gỗ kết hợp sơn cao cấp   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x H400   Màu sắc : Màu đen...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT054

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà mặt đá TT054   Chất liệu  : Mặt gỗ giả đá, Khung gỗ công nghiệp phủ sơn cao cấp   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT055

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà mặt đá TT055   Chất liệu  : Mặt đá nhân tạo, Khung gỗ tự nhiên phủ sơn cao cấp.   Kích thước (mm) : W1300 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT056

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà mặt đá TT056   Chất liệu  : Mặt đá nhân tạo, khung gỗ  phủ sơn cao cấp   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT057

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà mặt đá TT057   Chất liệu : Mặt đá nhân tạo, khung gỗ công nghiệp phủ sơn cao cấp   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ ITALIA - TTI009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TTI009   Chất liệu : Đá tự nhiên granite – Italia     Kích thước (mm) : W1150 x D1150 x H440   Màu sắc :...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT110

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT110   Chất liệu  :  Mặt + đế đá đá đen+ trụ Inox mạ PVD vàng.   Kích thước (mm) : D600xH600...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT109

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT109   Chất liệu  : Mặt + đế đá mộc thạch, trụ Inox mạ PVD vàng.   Kích thước (mm) : D600xH600...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT069

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT069   Chất liệu  : Mặt + đế đá mộc thạch, trụ Inox mạ PVD vàng.   Kích thước (mm) : D500xH590...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT067

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT067   Chất liệu  : Đá tự nhiên    Kích thước (mm) : D400xH490 (mm)   Màu sắc : Màu đá...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT066

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT066   Chất liệu  : Mặt + đế đá xanh, trụ Inox mạ PVD vàng.   Kích thước (mm) : D400xH490 (mm)   Màu...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT065

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT065   Chất liệu  : Chân trụ đá tự nhiên + mặt bàn inox mạ vàng   Kích thước (mm) : D400xH520...
Mua hàng

KỆ TI VI TVC01TK

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ ti vi TVC01TK   Bao gồm : Kệ tivi + 1 hộc treo + 1 đợt trang trí   Chất liệu                      : Gỗ MDF,...
Mua hàng

KỆ TI VI TVC02TK

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ ti vi TVC02TK   Chất liệu                               : Gỗ MDF, hoàn thiện bề mặt gỗ sồi...
Mua hàng

KỆ TI VI TVC03TK

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ tivi TVC03TK   Chất liệu                           : Gỗ MDF hoàn thiện bề mặt gỗ óc chó tự...
Mua hàng

KỆ TI VI TVC04TK

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ tivi TVC04TK   Chất liệu : Gỗ veneer óc chó kết hợp MDF sơn PU     Kích thước (mm) : Theo thiết kế   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

KỆ TI VI TVC012

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ tivi TVC012   Chất liệu : Gỗ tự nhiên kết hợp veneer óc chó     Kích thước (mm) : W2000 x D400 x H450 (mm)   Màu...
Mua hàng

KỆ TIVI LCA001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ tivi LCA001   Chất liệu : Gỗ óc chó tự nhiên kết hợp plywood óc chó   Kích thước (mm) : W1800 x D400 x H600...
Mua hàng

KỆ TI VI TVC013

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ tivi TVC013   Chất liệu : Gỗ óc chó tự nhiên kết hợp veneer óc chó   Kích thước (mm) : W2000 x D500 x H400...
Mua hàng

KỆ TI VI BELLAGIO - MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ ti vi Bellagio - Malaysia   Chất liệu : Bề mặt gỗ công nghiệp phủ sơn PU. Chân gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W2130 x D450 x...
Mua hàng

KỆ TIVI GLASGOW - MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ ti vi Glasgow - Malaysia   Chất liệu : Bề mặt gỗ công nghiệp phủ sơn PU, chân gỗ tự nhiên.   Màu sắc : Màu ghi xanh   Thương...
Mua hàng

KỆ TI VI MAJESTIC - MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ tivi Majestic - Malaysia   Chất liệu : Gỗ công nghiệp bề mặt phủ sơn PU, chân kim loại.   Kích thước (mm) : W2115 x D470 x H670   Màu...
Mua hàng

KỆ TI VI CARDIFF - MALAYSIA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ ti vi Cardiff - Malaysia   Chất liệu                       : Gỗ công nghiệp phủ sơn PU, kết hợp nhựa TPU, cánh...
Mua hàng

KỆ TIVI TVC009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Kệ tivi TVC009   Chất liệu                       : Gỗ óc chó tự nhiên     Kích thước...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - LC023

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế thư giãn LC023   Chất liệu khung : Khung gỗ, chân kim loại sơn tĩnh điện. Đệm tựa bọc vải nỉ cao cấp   Kích thước : W850 x D830 x...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - LC022

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế thư giãn LC022   Chất liệu  : Khung gỗ, chân kim loại sơn tĩnh điện, đệm tựa bọc nỉ nhung tuyết     Kích thước (mm) : W850 x...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - LC020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế thư giãn LC020   Chất liệu  : Khung, chân gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc nỉ cao cấp   Kích thước (mm)         ...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY - LC030

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay LC030   Chất liệu : Khung, chân kim loại sơn. Đệm tựa mút bọc vải nỉ     Kích thước (mm) : W590 x D590 x...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - LC029

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế thư giãn LC029   Chất liệu  : Da PU mềm, chân kim loại.     Kích thước (mm) : W590 x D590 x H835   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - LC031

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế thư giãn LC031   Chất liệu : Khung nhôm, đệm tựa bọc vải nỉ   Kích thước (mm) : W695 x D680 x H730   Màu sắc : Màu xanh...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - LC032

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế thư giãn LC032   Chất liệu khung : Khung nhôm, đệm tựa bọc vải   Kích thước (mm) : W695 x D680 x H730   Màu sắc : Màu xanh nước...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - LC033

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế thư giãn LC033   Chất liệu khung : Khung chrome, da PU mềm     Kích thước (mm) : W650 x D500 x H820   Màu sắc : Màu đen +...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - LC034

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế thư giãn LC034   Chất liệu khung : Khung kim loại, chân nhôm,da PU   Kích thước (mm) : W790 x D820 x H1100   Màu...
Mua hàng

GHẾ ARMCHAIR - LC015

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế Armchair LC015   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên, da PU   Màu sắc : Màu nâu óc chó + màu...
Mua hàng

GHẾ ARMCHAIR - LC020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế Armchair LC020   Chất liệu khung : Gỗ óc chó tự nhiên, da PU   Kích thước (mm) : W620 x D800 x H750   Màu sắc : Màu...
Mua hàng

GHẾ ARMCHAIR - LC004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế Armchair LC004   Chất liệu  : Gỗ tự nhiên, chân thép mạ inox. Da bò thật 100%     Kích thước (mm) : W610 x D830 x...
Mua hàng