BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD015

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD015

Ocean Furniture And Equipment

Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm

Kích thước (mm): W1800 x D900 x H750

Xuất xứ : Việt Nam

Giá : Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
x 098 7141 888
x
x

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD014

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2800 x D2400 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD013

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2320 x D2680 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD012

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1600 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD011

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2400 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD010

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1800 x D900 x H750 Xuất...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD009

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1200 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD008

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2400 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD007

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1800 x D900 x H750 Xuất...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD006

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2320 x D2680 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD005

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W2400 x D1200 x H750 ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD004

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1800 x D1600 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD003

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1600 x D1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD002

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1200 x D600 x H750  ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OOD001

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm Kích thước (mm): W1400 x D600 x H750  ...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC - MÃ OD002

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Khung và chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Ống chân tam giác, tiết diện 60x60mm. Mặt bàn cốt gỗ công...
Mua hàng