Phòng khách

Phòng khách

BÀN TRÀ - MÃ TT066

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trân trụ Inox mạ PVD. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT069

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ PVD. Bàn với thiết kế nhỏ gọn, hiện...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT067.T

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ sắt sơn tĩnh điện. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI108.X

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ vàng PVD. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI090.D

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn và trụ được làm bằng inox xước mạ PVD vàng, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT128

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn và trụ sắt sơn tĩnh điện, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết...
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC - TTI123

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox xước mạ PVD vàng. Bàn với...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI132

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT065

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn, trụ Inox xước mạ PVD vàng, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI127

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ PVD vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - TTI126

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT133

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ PVD vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT134

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ inox mạ PVD vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT068

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ sắt sơn tĩnh điện. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT087.T

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT067

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn Inox, trụ sắt sơn tĩnh điện, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI131

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn inox mạ PVD vàng, trụ bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết kế nhỏ...
Mua hàng

BÀN TRÀ - TTI130

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt bàn inox mạ PVD vàng, trụ bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ. Bàn với thiết kế nhỏ...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TTI118

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt, đế bàn đá mộc thạch tự nhiên Ấn Độ, trụ Inox mạ vàng. Bàn với thiết kế nhỏ gọn,...
Mua hàng

KỆ TI VI - MÃ TVC013

Liên hệ

Walnut Collection Mô tả sản phẩm : Chất liệu gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu Bắc Mỹ được xẻ sấy, xử lí với công nghệ cao, kết hợp veneer gỗ óc...
Mua hàng

KỆ TIVI - MÃ TVC020

Liên hệ

Walnut Collection Mô tả sản phẩm : Chất liệu gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu Bắc Mỹ được xẻ sấy, xử lí với công nghệ cao, kết hợp veneer gỗ óc...
Mua hàng

KỆ TIVI - MÃ TVC125

Liên hệ

Walnut Collection Mô tả sản phẩm : Chất liệu gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu Bắc Mỹ được xẻ sấy, xử lí với công nghệ cao, kết hợp veneer gỗ óc...
Mua hàng

KỆ TI VI - MÃ TVC012

Liên hệ

Walnut Collection Mô tả sản phẩm : Chất liệu gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu Bắc Mỹ được xẻ sấy, xử lí với công nghệ cao, kết hợp veneer gỗ óc...
Mua hàng

KỆ TIVI - MÃ TVC123

Liên hệ

Walnut Collection Mô tả sản phẩm : Chất liệu gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu Bắc Mỹ được xẻ sấy, xử lí với công nghệ cao, kết hợp veneer gỗ óc...
Mua hàng

KỆ TIVI - MÃ TVC009

Liên hệ

Walnut Collection Mô tả sản phẩm : Chất liệu gỗ óc chó tự nhiên nhập khẩu Bắc Mỹ, được xẻ sấy, xử lí với công nghệ cao, chống cong vênh mối...
Mua hàng

KỆ TI VI CARDIFF - MÃ CRD.17706.HC2.1

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt gỗ công nghiệp kết hợp da TPU, bề mặt phủ sơn bóng cao cấp, cánh kính. Mặt cánh thiết kế...
Mua hàng

KỆ TI VI - MÃ TVC01TK

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu cốt MDF, hoàn thiện bề mặt veneer sồi phủ sơn PU cao cấp. Thiết kế kết hợp bao gồm kệ chính, kệ và...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - MÃ LC023

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment               Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ tự nhiên được tẩm sấy với công nghệ cao, chống cong vênh...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - MÃ LC022

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ tự nhiên được tẩm sấy với công nghệ cao, chống cong vênh co ngót, đệm mút bọc nỉ nhung...
Mua hàng

GHẾ THƯ GIÃN - MÃ LC020

Liên hệ

Ocean Furniture And Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu khung gỗ tự nhiên được tẩm sấy với công nghệ cao, chống cong vênh co ngót, đệm mút bọc nỉ nhung...
Mua hàng