Ghế Giám đốc

Ghế Giám đốc

Ghế Giám đốc

GHẾ GIÁM ĐỐC G037

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G037   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R660 x S640 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC BT6001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc BT6001   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R660 x S640 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC BT8009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc BT8009   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R660 x S650 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G042

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G042   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R680 x S700 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G182B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G182B   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R700 x S680 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC 3005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc 3005   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R700 x S680 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G180B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G180B   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R720 x S720 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G9999

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G9999   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R750 x S750 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC 6017

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc 6017   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R715 x S800 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC DS8217A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc DS8217A   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R680 x S600 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC DS8218A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc DS8218A   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R670 x S540 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G062A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G062A   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R660 x S640 x...
Mua hàng