Phòng nhân viên

Phòng nhân viên

Phòng nhân viên

BÀN LÀM VIỆC 1212S

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1212S   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Khung sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1200 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC RV1212

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc RV1212   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Khung sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1200 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC RH1206

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc RH1206   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Khung sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1200 x R600 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC MDS

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc MDS   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1600 x R800 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC TV1212

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc TV1212   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1200 x R1200 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC 1414S

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1414S   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu khung : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1400 x R1400 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC 1400H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1400H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : D1400 x R1200 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC 1800H

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1800H   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D1800 x R800 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC CD1200

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc CD1200   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu chân : Gỗ Vinyl   Kích thước (mm) : D1200 x R700 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC CHE1406

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc CHE1406   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Kích thước (mm) : D1400 x R600 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC 1800L

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc 1800L   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Laminate   Chất liệu khung : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1800 x R900 x...
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC RV1818

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn làm việc RV1818   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Kích thước (mm) : D1800 x R1900 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 1023A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 1023A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R700 x S680 x H1220   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 6166A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 6166A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R680 x S460 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 1048

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 1048   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S500 x H1050   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX119

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX119   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R600 x S550 x H1200   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 6166

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 6166   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R680 x S480 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX116

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX116   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R620 x S580 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX118

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX118   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân nhựa   Kích thước (mm) : R610 x S550 x H1060   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX1201

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX1201   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R670 x S700 x H1265   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 1203.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 1203.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R600 x S620 x H1190   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX19

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX19   Chất liệu  : Đêm tựa lưới   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S620 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY MI1004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay MI1004   Chất liệu  : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R650 x S500 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY JX029

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay JX029   Chất liệu : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : R680 x S645 x...
Mua hàng

VÁCH KÍNH NGĂN BÀN K8

Liên hệ

Tên sản phẩm : Vách kính ngăn bàn K8   Chất liệu  : Kính dán an toàn   Kích thước (mm) : Theo thiết kế   Giá : Liên hệ
Mua hàng

VÁCH KÍNH NGĂN BÀN K8-1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Vách kính ngăn bàn K8-1   Chất liệu  : Kính dán an toàn   Kích thước (mm) : Theo thiết kế   Giá : Liên hệ
Mua hàng

VÁCH NGĂN NỈ NN30KT

Liên hệ

  Tên sản phẩm : Vách nỉ ngăn bàn NN30KT   Chất liệu  : Nỉ    Kích thước (mm) : Theo KT tiêu chuẩn   Giá : Liên hệ
Mua hàng

VÁCH NGĂN NỈ NK60

Liên hệ

Tên sản phẩm : Vách nỉ ngăn bàn NK60   Chất liệu  : Nỉ kết hợp kính   Kích thước (mm) : Theo KT tiêu chuẩn   Giá : Liên hệ
Mua hàng

VÁCH NGĂN NỈ KÍNH NK30

Liên hệ

Tên sản phẩm : Vách nỉ kính ngăn bàn NK30   Chất liệu  : Nỉ kết hợp kính   Kích thước (mm) : Theo KT tiêu chuẩn   Giá : Liên...
Mua hàng

VÁCH NGĂN BÀN NỈ NN60KT

Liên hệ

Tên sản phẩm : Vách nỉ ngăn bàn NK60KT   Chất liệu  : Nỉ    Kích thước (mm) : Theo KT tiêu chuẩn   Giá : Liên hệ
Mua hàng

VÁCH NGĂN BÀN NỈ NN60

Liên hệ

Tên sản phẩm : Vách nỉ ngăn bàn NN60KT   Chất liệu  : Nỉ    Kích thước (mm) : Theo KT tiêu chuẩn   Giá : Liên hệ
Mua hàng

VÁCH KÍNH NGĂN BÀN K8-2

Liên hệ

Tên sản phẩm : Vách kính ngăn bàn K8-2   Chất liệu  : Kính dán an toàn   Kích thước (mm) : Theo thiết kế   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 3645T

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu   Chất liệu  : Gỗ Laminate kết hợp Vinyl Hàn Quốc    Kích thước (mm) : R3600 x S450 x H2036   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 2645T

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu 2645T   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : R2600 x S450 x H2036   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 2445T

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu 2445T   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : R2400 x S450 x H2036   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 1840F

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu 1840F   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : R1800 x S435 x H2002   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 01

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu 01   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : R3100 x S450 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng