Phòng giám đốc

Phòng giám đốc

Phòng giám đốc

BÀN GIÁM ĐỐC K2120E

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc K2120E   Chất liệu  : Gỗ Veneer kết hợp MDF phủ sơn   Kích thước (mm) : D2100 x R2000 x H745   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1809F4

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 1809F4   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : D1800 x R950 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 3210C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 3210C   Chất liệu  : Gỗ Laminate kết hợp Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D3200 x R1050 x H760   Giá : Liên...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC K2110E

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc K2110E   Chất liệu  : Gỗ Veneer kết hợp MDF phủ sơn   Kích thước (mm) : D2100 x R1000 x H745   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN LÀM VIỆC FIRST 1000

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc First 1000   Chất liệu  : Gỗ Veneer    Kích thước (mm) : D2000 x R2000 x H750   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 2410F

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 2410F   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : D2400 x R2000 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1818DL

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 1818DL   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1800 x R1900 x...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D9636

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D9636   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3600 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D3830

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D3830   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3000 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D8732

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D8732   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3200 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B01223

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B01223   Chất liệu  : Gỗ Venner   Kích thước (mm) : R3600 x S420 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B06032

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B06032   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : R4050 x S420 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 18122

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu 18122   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : R4500 x S420 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 05223

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B05223   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : R3200 x S420 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU 17203

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B17203   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : R4950 x S420 x H2000   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B32102

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B32102   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : R3800 x S420 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B21203

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B21203   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : R4260 x S435 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B36102

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B36102   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : R3650 x S430 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

TỦ TÀI LIỆU B27203

Liên hệ

Tên sản phẩm : Tủ tài liệu B27203   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : R4460 x S430-530 x H2200   Giá : Liên hệ
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G037

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G037   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R660 x S640 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC BT6001

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc BT6001   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R660 x S640 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC BT8009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc BT8009   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R660 x S650 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G042

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G042   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R680 x S700 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G182B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G182B   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R700 x S680 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC 3005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc 3005   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R700 x S680 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G180B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G180B   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R720 x S720 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G9999

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G9999   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R750 x S750 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC 6017

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc 6017   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R715 x S800 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC DS8217A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc DS8217A   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R680 x S600 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC DS8218A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc DS8218A   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R670 x S540 x...
Mua hàng

GHẾ GIÁM ĐỐC G062A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế giám đốc G062A   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R660 x S640 x...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 9069

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc 9069   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS006

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS006   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 9005

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc 9005   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS010

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS010   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS019

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS019   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS046

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS046   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 8010

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc 8010   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS020   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 6242

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc 6242   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC GS069

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc GS069   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

SOFA PHÒNG GIÁM ĐỐC 8177

Liên hệ

Tên sản phẩm : Sofa phòng giám đốc 8177   Chất liệu da : Da thật bề mặt tiếp xúc   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) :...
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC GC007A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà góc GC007A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D500 x R500 x H500   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC GC004B

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà góc GC004B   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D500 x R500 x H500   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GÓC GC005C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà góc GC005A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D600 x R600 x H500   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC002A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà gỗ GC002A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D1200 x R600 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC004A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà GC004A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D1600 x R800 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC003A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà gỗ GC003A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D1600 x R800 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN TRÀ GỖ GC005A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà gỗ GC005A   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D1600 x R800 x H450   Giá : Liên hệ
Mua hàng