GHẾ CHÂN XOAY 1203.1

GHẾ CHÂN XOAY 1203.1

GHẾ CHÂN XOAY 1203.1

GHẾ CHÂN XOAY 1203.1

Tên sản phẩm

: Ghế chân xoay 1203.1

 

Chất liệu da

: Da PU

 

Chất liệu chân

: Chân hợp kim

 

Kích thước (mm)

: R600 x S620 x H1190

 

Giá

: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
x 098 7141 888
x
x

GHẾ CHÂN XOAY 1023A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 1023A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R700 x S680 x H1220   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 6166A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 6166A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R680 x S460 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 1048

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 1048   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S500 x H1050   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX119

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX119   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R600 x S550 x H1200   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY 6166

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay 6166   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R680 x S480 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX116

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX116   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R620 x S580 x H1080   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX118

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX118   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân nhựa   Kích thước (mm) : R610 x S550 x H1060   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX1201

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX1201   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân hợp kim   Kích thước (mm) : R670 x S700 x H1265   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX19

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX19   Chất liệu  : Đêm tựa lưới   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S620 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY MI1004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay MI1004   Chất liệu  : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R650 x S500 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY JX029

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay JX029   Chất liệu : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : R680 x S645 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX1302

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX1302   Chất liệu  : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R560 x S580 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX105

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX105   Chất liệu  : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Chân, tay nhựa   Kích thước (mm) : R560 x S510 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY M1017

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay M1017   Chất liệu : Đệm tựa lưới   Chất liệu chân : Chân nhựa hoặc sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R550 x S480 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY M1024

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay M1204   Chất liệu  : Đệm tựa nỉ   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox hoặc chân nhựa   Kích thước (mm) : R600 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN XOAY GX102

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân xoay GX102   Chất liệu  : Đệm tựa nỉ   Chất liệu chân : Chân nhựa   Kích thước (mm) : R450 x S520 x H990   Giá :...
Mua hàng