GHẾ CHÂN QUỲ 104M

GHẾ CHÂN QUỲ 104M

GHẾ CHÂN QUỲ 104M

Tên sản phẩm

: Ghế chân xoay 104M

 

Chất liệu da

: Da PU

 

Chất liệu chân

: Sắt mạ inox

 

Kích thước (mm)

: R580 x S650 x H960

 

Giá

: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
x 098 7141 888
x
x

GHẾ CHÂN QUỲ 1002C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1002C   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R670 x S660 x H1000   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 104.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 104B.1

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 104B.1   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R580 x S650 x H960   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1050

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1050   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S500 x H900   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1166   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S720 x H980   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1166A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1166A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S720 x H980   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1197   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S620 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1197A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1197A   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S620 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 108

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 108   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R650 x S650 x H1040   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1020

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1020   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R470 x S570 x H950   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1019

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1019   Chất liệu  : Vải lưới   Chất liệu chân : Chân sắt sơn   Kích thước (mm) : R550 x S570 x H920   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 105

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 105   Chất liệu : Vải lưới kết hợp da PU   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R590 x S600 x...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 109

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 109   Chất liệu : Vải lưới   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R600 x S550 x H910 Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1013

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1013   Chất liệu : Vải nỉ   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R530 x S580 x H840   Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN TĨNH 104

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân tĩnh 104   Chất liệu da : Da PU   Chất liệu khung : Gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R620 x S680 x H1100   Giá : Liên...
Mua hàng

GHẾ CHÂN QUỲ 1004

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân quỳ 1004   Chất liệu : Vải lưới   Chất liệu chân : Chân sắt mạ inox   Kích thước (mm) : R650 x S500 x H1000 Giá :...
Mua hàng

GHẾ CHÂN TĨNH 1028

Liên hệ

Tên sản phẩm : Ghế chân tĩnh 1028   Chất liệu : Vải lưới   Chất liệu khung : Khung gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : R620 x S680 x H1100 Giá : Liên...
Mua hàng