Bàn trà tròn

Bàn trà tròn

BÀN TRÀ - MÃ TT113

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt khảm trai rạn trắng, chân composite sợi thuỷ tinh cao cấp siêu bền. Kết hợp giữa chất liệu truyền thống...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT153

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt khảm trai rạn tia, chân composite sợi thuỷ tinh cao cấp siêu bền. Kết hợp giữa chất liệu truyền thống và...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT140.M

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Mô tả sản phẩm : Chất liệu mặt khảm trai rạn nâu, chân composite sợi thuỷ tinh cao cấp siêu bền. Kết hợp giữa chất liệu truyền thống...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT143

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Mô tả sản phẩm : Cốt gỗ công nghiệp, bề mặt khảm trai rạn nâu. Chất liệu truyền thống kết hợp cùng thiết kế đơn giản mà...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT137

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Mô tả sản phẩm : Cốt gỗ công nghiệp, bề mặt khảm trai rạn trắng. Chất liệu truyền thống kết hợp cùng thiết kế đơn giản mà...
Mua hàng

BÀN TRÀ - MÃ TT145

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Mô tả sản phẩm : Cốt gỗ công nghiệp, bề mặt sơn kết hợp khảm trai. Chất liệu truyền thống kết hợp cùng thiết kế đơn giản mà...
Mua hàng