Bàn trà phụ

Bàn trà phụ

BÀN TRÀ PHỤ TT110

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT110   Chất liệu  :  Mặt + đế đá đá đen+ trụ Inox mạ PVD vàng.   Kích thước (mm) : D600xH600...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT109

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT109   Chất liệu  : Mặt + đế đá mộc thạch, trụ Inox mạ PVD vàng.   Kích thước (mm) : D600xH600...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT069

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT069   Chất liệu  : Mặt + đế đá mộc thạch, trụ Inox mạ PVD vàng.   Kích thước (mm) : D500xH590...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT067

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT067   Chất liệu  : Đá tự nhiên    Kích thước (mm) : D400xH490 (mm)   Màu sắc : Màu đá...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT066

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT066   Chất liệu  : Mặt + đế đá xanh, trụ Inox mạ PVD vàng.   Kích thước (mm) : D400xH490 (mm)   Màu...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT065

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT065   Chất liệu  : Chân trụ đá tự nhiên + mặt bàn inox mạ vàng   Kích thước (mm) : D400xH520...
Mua hàng

BÀN TRÀ PHỤ TT068

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà phụ TT068   Chất liệu  : Mặt bàn, chân trụ đá tự nhiên    Kích thước (mm) : D400xH520 (mm)   Màu...
Mua hàng