Bàn trà khảm trai

Bàn trà khảm trai

BÀN TRÀ - MÃ TT112

Liên hệ

Ocean Furniture and Eqiupment Kích thước (mm) :  Ø1000 x H350 / Ø600 x H465 Màu sắc : Mặt bàn khảm màu khảm trai ánh vàng kết hợp chân màu...
Mua hàng