Bàn trà đá

Bàn trà đá

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT053

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TT053   Chất liệu : Gỗ kết hợp sơn cao cấp   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x H400   Màu sắc : Màu đen...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT054

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà mặt đá TT054   Chất liệu  : Mặt gỗ giả đá, Khung gỗ công nghiệp phủ sơn cao cấp   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT055

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà mặt đá TT055   Chất liệu  : Mặt đá nhân tạo, Khung gỗ tự nhiên phủ sơn cao cấp.   Kích thước (mm) : W1300 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT056

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà mặt đá TT056   Chất liệu  : Mặt đá nhân tạo, khung gỗ  phủ sơn cao cấp   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - TT057

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà mặt đá TT057   Chất liệu : Mặt đá nhân tạo, khung gỗ công nghiệp phủ sơn cao cấp   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ ITALIA - TTI009

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TTI009   Chất liệu : Đá tự nhiên granite – Italia     Kích thước (mm) : W1150 x D1150 x H440   Màu sắc :...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - TT012

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TT012   Chất liệu  : Mặt đá tự nhiên + kính. chân inox 304 mạ titan     Kích thước (mm) : W1300 x D800 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - TT013

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TT013   Chất liệu  : Mặt đá tự nhiên + kính. Chân inox 304 mạ titan.    Kích thước (mm) : D1200 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - TT014

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TT014   Chất liệu  : Mặt đá tự nhiên + kính. Chân inox 304 mạ titan   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - TT017

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TT017   Chất liệu  : Mặt đá nhân tạo. Chân inox 304 mạ titan   Kích thước (mm) : W1280 x D650 x...
Mua hàng

BỘ BÀN TRÀ ĐÁ - TT002

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ bàn trà đá TT002   Chất liệu mặt bàn : Mặt đá tự nhiên, Chân inox 304 mạ titan   Kích thước (mm)     ...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - TT037

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn trà đá TT037   Chất liệu  : Mặt đá nhân tạo, chân gỗ tự nhiên   Kích thước (mm) : W1300 x D700 x...
Mua hàng