Bàn trà mặt đá

Bàn trà mặt đá

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - MÃ TT053

Liên hệ

Bàn trà Trung Quốc Kích thước (mm) : D1300 x R700 x H400 Màu sắc : Màu đen kết hợp xám trắng, sự kết hợp màu sắc hài hoà và tinh tế...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - MÃ TT054

Liên hệ

Bàn trà Trung Quốc Kích thước (mm) : D1300 x R700 x H400 Màu sắc : Màu đen kết hợp xám trắng, sự kết hợp màu sắc hài hoà và tinh tế...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - MÃ TT055

Liên hệ

Bàn trà Trung Quốc Kích thước (mm) : D1300 x R700 x H400 Màu sắc : Màu đen kết hợp xám trắng, sự kết hợp màu sắc hài hoà và tinh tế...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - MÃ TT056

Liên hệ

Bàn trà Trung Quốc Kích thước (mm) : D1300 x R700 x H400 Màu sắc : Màu đen kết hợp trắng, sự kết hợp màu sắc hài hoà và tinh tế...
Mua hàng

BÀN TRÀ MẶT ĐÁ - MÃ TT057

Liên hệ

Bàn trà Trung Quốc Kích thước (mm) : D1300 x R700 x H400 Màu sắc : Màu đen kết hợp trắng, sự kết hợp màu sắc hài hoà và tinh tế...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - MÃ TT012

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Kích thước (mm) : W1300 x D800 x H400 Màu sắc : Màu đá đen kết hợp Inox vàng làm nổi bật sự tương phản hài...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - MÃ TT013

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Kích thước (mm) : W1200 x D700 x H420 Màu sắc : Màu đá đen kết hợp Inox vàng làm nổi bật sự tương phản hài...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - MÃ TT017

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Kích thước (mm) : W1280 x D650 x H415 Màu sắc : Màu đá trắng kết hợp Inox vàng, trẻ trung và hiện đại. Mô tả sản...
Mua hàng

BỘ BÀN TRÀ ĐÁ - MÃ TT002

Liên hệ

Ocean Furniture and Equipment Kích thước (mm) : Ø925xH365 / Ø715xH310 /  Ø530xH425 Màu sắc : Màu đá trắng vân ghi kết hợp Inox vàng, trẻ trung...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - MÃ TT037

Liên hệ

Bàn trà Trung Quốc Kích thước (mm) : W1300 x D700 x H410 Màu sắc : Màu đá trắng  kết hợp màu nâu của gỗ, sự kết hợp màu sắc...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - MÃ TT003

Liên hệ

Ocean Furniture and Eqiupment Kích thước (mm) :  W1200xD675xH465 Màu sắc : Màu đá trắng vân ghi xanh kết hợp màu vàng tạo cảm giác nhẹ nhàng...
Mua hàng

BÀN TRÀ ĐÁ - MÃ TT064

Liên hệ

Ocean Furniture and Eqiupment Kích thước (mm) :  W1080 x D1080 x H450 Màu sắc : Màu đá, kính đen kết hợp màu vàng Inox làm nổi bật sự tương phản...
Mua hàng