BÀN LÀM VIỆC FIRST 1000

BÀN LÀM VIỆC FIRST 1000

BÀN LÀM VIỆC FIRST 1000

BÀN LÀM VIỆC FIRST 1000

Tên sản phẩm

: Bàn giám đốc First 1000

 

Chất liệu 

: Gỗ Veneer 

 

Kích thước (mm)

: D2000 x R2000 x H750

 

Giá

: Liên hệ

Thêm vào giỏ hàng
x 098 7141 888
x
x

BÀN GIÁM ĐỐC K2120E

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc K2120E   Chất liệu  : Gỗ Veneer kết hợp MDF phủ sơn   Kích thước (mm) : D2100 x R2000 x H745   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1809F4

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 1809F4   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : D1800 x R950 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 3210C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 3210C   Chất liệu  : Gỗ Laminate kết hợp Vinyl Hàn Quốc   Kích thước (mm) : D3200 x R1050 x H760   Giá : Liên...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC K2110E

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc K2110E   Chất liệu  : Gỗ Veneer kết hợp MDF phủ sơn   Kích thước (mm) : D2100 x R1000 x H745   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 2410F

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 2410F   Chất liệu  : Gỗ Laminate   Kích thước (mm) : D2400 x R2000 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC 1818DL

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc 1818DL   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Melamine   Chất liệu chân : Sắt sơn tĩnh điện   Kích thước (mm) : D1800 x R1900 x...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D9636

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D9636   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3600 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D3830

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D3830   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3000 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D8732

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D8732   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D3200 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D1922

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D1922   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D2200 x R1050 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D1924

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D1924   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D2400 x R1100 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D3824

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D3824   Chất liệu                               : Cốt gỗ MDF hoàn thiện bề...
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D6220

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D6220   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D2000 x R1000 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D9424

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D9424   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D2400 x R1200 x H780   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D5118

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D5118   Chất liệu  : Gỗ Veneer   Kích thước (mm) : D1800 x R900 x H760   Giá : Liên hệ
Mua hàng

BÀN GIÁM ĐỐC D3918

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn giám đốc D3918   Chất liệu                               : Cốt gỗ MDF hoàn thiện bề...
Mua hàng