Bàn ăn gỗ

Bàn ăn gỗ

Bàn ăn gỗ

BÀN GHẾ ĂN GỖ 01

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 01   Chất liệu mặt bàn : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 02

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 02   Chất liệu mặt bàn : Gỗ tần bì   Chất liệu chân : Gỗ tần bì   Chất liệu ghế : Khung gỗ tần bì, đệm...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 03

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ bàn ghế ăn gỗ 03   Chất liệu mặt bàn       : Cốt gỗ óc chó ghép thanh, mặt dán veneer óc...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 04

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ghế ăn gỗ 04   Chất liệu mặt bàn : Gỗ óc chó ghép thanh   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 05

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 05   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu chân bàn : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 06

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ bàn ghế ăn gỗ 06   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 07

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ bàn ăn gỗ 07   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 08

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 08   Chất liệu bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu ghế : Khung gỗ óc chó tự nhiên, đệm da PU   Thương...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 09

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ghế ăn gỗ 09   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 10

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 10   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer sồi   Chất liệu chân : Gỗ sồi tự nhiên   Chất liệu ghế : Khung gỗ sồi, đệm da...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 11

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 11   Chất liệu bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu ghế : Khung gỗ óc chó, đệm da PU   Thương hiệu : Ocean...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 12

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 12   Chất liệu mặt bàn : Gỗ óc chó ghép thanh   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng