Bàn ăn gỗ

Bàn ăn gỗ

Bàn ăn gỗ

BÀN GHẾ ĂN GỖ MONTERA

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ Montera   Chất liệu mặt bàn : Gỗ tần bì ghép thanh   Chất liệu chân : Gỗ tần bì tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ PACO

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ Paco   Chất liệu mặt bàn : Gỗ óc chó ghép thanh   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 1685A

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 1685a   Chất liệu mặt bàn       : Cốt gỗ óc chó ghép thanh, mặt dán veneer óc chó   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ LATUS

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ghế ăn gỗ Latus   Chất liệu mặt bàn : Gỗ óc chó ghép thanh   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 1685

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 1685   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu chân bàn : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 20101

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ bàn ghế ăn gỗ 20101   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 1508

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bộ bàn ăn gỗ 1508   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 2010

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 2010   Chất liệu bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu ghế : Khung gỗ óc chó tự nhiên, đệm da PU   Thương...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 1308

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ghế ăn gỗ 1308   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất liệu...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 1608S

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 1608S   Chất liệu mặt bàn : Gỗ Veneer sồi   Chất liệu chân : Gỗ sồi tự nhiên   Chất liệu ghế : Khung gỗ sồi, đệm da...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 1608C

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 1608C   Chất liệu bàn : Gỗ Veneer óc chó   Chất liệu ghế : Khung gỗ óc chó, đệm da PU   Thương hiệu : Ocean...
Mua hàng

BÀN GHẾ ĂN GỖ 1890

Liên hệ

Tên sản phẩm : Bàn ăn gỗ 1890   Chất liệu mặt bàn : Gỗ óc chó ghép thanh   Chất liệu chân : Gỗ óc chó tự nhiên   Chất...
Mua hàng